“Veselības apdrošināšanas pakalpojumi LNSO darbiniekiem” (identifikācijas Nr. LNSO 2019/1)

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)

Kontaktpersona: Iveta Galzone, +371 67559443, e-pasts: personāls@lnso.lv

Izsludināts: 2019. gada 25. aprīlī.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 09. maijam  pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.

Lēmuma pieņemšanas datums: 2019.gada 22.maijā.

Līguma izpildītājs: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle (reģistrācijas Nr. 40103595216)

Līguma cena: EUR 213,36 gada prēmiju vienam darbiniekam (summā nav iekļauts PVN) un iegūto lielāko (94.56 punkti) skaitlisko vērtējumu saimnieciski visizdevīgākajā piedāvājumā

 

Lēmums

LĪGUMS

Izsludināts iepirkums “Veselības apdrošināšanas pakalpojumi LNSO darbiniekiem”

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi LNSO darbiniekiem

(identifikācijas Nr. LNSO 2019/1)

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)

Kontaktpersona: Iveta Galzone, +371 67559443, e-pasts: personals@lnso.lv

Izsludināts: 2019. gada 25. aprīlī.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 09. maijam  pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.

 

Nolikums

“Mežraga iegāde LNSO vajadzībām” (identifikācijas Nr. LNSO 2018/3)

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 37312940-9 (Mežragi).
Kontaktpersona: Rita Kalpure, +371 67559445, e-pasts: personāls@lnso.lv
Izsludināts: 2018. gada 30. oktobrī.
Pieteikšanās: līdz 2018. gada 12. novembrim  pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.
Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 12.novembrī.
Līguma izpildītājs: “Durk Horns”, reģistrācijas Nr. DE148216888
Līguma cena: EUR 10 314,20 –  summā nav iekļauts PVN

Līgums

LĒMUMS

Izsludināts iepirkums “Mežraga iegāde LNSO vajadzībām”

Mežraga iegāde LNSO vajadzībām” (identifikācijas Nr. LNSO 2018/3)

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 37312940-9 (Mežragi).

Kontaktpersona: Rita Kalpure, +371 67559445, e-pasts: lnso@lnso.lv

Izsludināts: 2018. gada 30. oktobrī.

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 12. novembrim  pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.

 

Nolikums

Jautājumi/atbildes

Kādu ražotāju mežrags ir vēlams orķestra vajadzībām?

Piedāvājums iepirkumam „Mežraga iegāde LNSO vajadzībām” (identifikācijas Nr. LNSO 2018/3) ir jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju un atbilstoši tehniskai specifikācijai.

“Piecstīgu kontrabasa iegāde LNSO vajadzībām” (identifikācijas Nr. LNSO 2018/2)

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.09.2018.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas kārtībā

Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 37310000-4 (mūzikas instrumenti)

Identifikācijas numurs: LNSO 2018/2

Līguma izpildītājs: Violinbygger Matthias Beimdiek (Dānijas juridiskās personas Nr. CVR – 33292635)

Līguma cena: EUR 13 500 –  summā nav iekļauts PVN

Kontaktpersona: LNSO kontrabasu grupas koncertmeistars Oskars Bokanovs, 67559443

LĒMUMS

LĪGUMS

VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” izsludina Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” strādājošo veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Iepirkuma priekšmetsVSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” strādājošo veselības apdrošināšana

Identifikācijas numurs: LNSO 2018/1

CPV kods: 66512200-4

Kontaktpersona: Sanita Grečina,  +371 67559443

Iepirkuma Nolikums

Pretendentu piedāvājuma forma: pieteikuma veidlapa

Izsludināts: 2018. gada 27. aprīlī.

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 14. maijam  pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.

Lēmums par līguma slēgšanu

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2018.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 79800000-2 (iespiešanas un saistītie pakalpojumi)

Identifikācijas numurs: LNSO 2017/5

Līguma izpildītājs: SIA “Green print”

Līguma cena: EUR 41 999,99 –  summā nav iekļauts PVN

Kontaktpersona: personāla vadītāja-juriste Sanita Grečina, 67559443

Noslēguma ziņojums

Iepirkuma izvērtējums

Līgums

VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” izsludina Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā DRUKAS PAKALPOJUMI

Iepirkuma priekšmetsDRUKAS PAKALPOJUMI

Identifikācijas numurs: LNSO 2017/5

CPV kods: (CPV) kods ir 79800000-2 (Iespiešanas un saistītie pakalpojumi)

Kontaktpersona: Sanita Grečina, +371 67559443

Iepirkuma NOLIKUMS

Pretendentu piedāvājuma forma: Pieteikuma veidlapa

Izsludināts: 2017. gada 18. decembrī.

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 12. janvārim pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.

 

Lēmums par strādājošo veselības apdrošināšanu

““VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”

strādājošo veselības apdrošināšana”, CPV KODS: 66512200-4

 

Iepirkuma identifikācijas numurs : LNSO-2017/4

Līgumcena: EUR 28 755,00 – summā nav iekļauts PVN

INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

AAS “InterRisk Vienna Insurance Group”

Līgums

Lēmums

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.04.2017.

KONTAKTI

Personāla vadītāja-juriste Sanita Grečina, 67559443