Izsludināts iepirkums “Mežraga iegāde LNSO vajadzībām”

Izsludināts iepirkums “Mežraga iegāde LNSO vajadzībām”

30.10.2018.

Mežraga iegāde LNSO vajadzībām” (identifikācijas Nr. LNSO 2018/3)

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 37312940-9 (Mežragi).

Kontaktpersona: Rita Kalpure, +371 67559445, e-pasts: lnso@lnso.lv

Izsludināts: 2018. gada 30. oktobrī.

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 12. novembrim  pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.

 

Nolikums

Jautājumi/atbildes

Kādu ražotāju mežrags ir vēlams orķestra vajadzībām?

Piedāvājums iepirkumam „Mežraga iegāde LNSO vajadzībām” (identifikācijas Nr. LNSO 2018/3) ir jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju un atbilstoši tehniskai specifikācijai.