Lēmums par strādājošo veselības apdrošināšanu

Lēmums par strādājošo veselības apdrošināšanu

02.05.2017.

““VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”

strādājošo veselības apdrošināšana”, CPV KODS: 66512200-4

 

Iepirkuma identifikācijas numurs : LNSO-2017/4

Līgumcena: EUR 28 755,00 – summā nav iekļauts PVN

INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

AAS “InterRisk Vienna Insurance Group”

Līgums

Lēmums

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.04.2017.

KONTAKTI

Personāla vadītāja-juriste Sanita Grečina, 67559443