“Veselības apdrošināšanas pakalpojumi LNSO darbiniekiem” (identifikācijas Nr. LNSO 2019/1)

“Veselības apdrošināšanas pakalpojumi LNSO darbiniekiem” (identifikācijas Nr. LNSO 2019/1)

23.05.2019.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkuma līguma priekšmets un CPV: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)

Kontaktpersona: Iveta Galzone, +371 67559443, e-pasts: personāls@lnso.lv

Izsludināts: 2019. gada 25. aprīlī.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 09. maijam  pl. 11.00 Rīgā, Amatu ielā 6.

Lēmuma pieņemšanas datums: 2019.gada 22.maijā.

Līguma izpildītājs: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle (reģistrācijas Nr. 40103595216)

Līguma cena: EUR 213,36 gada prēmiju vienam darbiniekam (summā nav iekļauts PVN) un iegūto lielāko (94.56 punkti) skaitlisko vērtējumu saimnieciski visizdevīgākajā piedāvājumā

 

Lēmums

LĪGUMS