Inese Štrāle

Inese Štrāle absolvējusi Jāz.Vītola Latvijas Valsts konservatoriju (tag. Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), prof. Jura Švolkovska vijoles klasi.

No 1983.-1986. gadam bijusi pasniedzēja P.Jurjāna bērnu mūzikas skolā. Kopš 2000.gada – vijoļspēles un stīgu kvarteta pasniedzēja Jāz.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā.

No 1988.-2006. gadam bijusi otro vijoļu grupas koncertmeistare orķestrī “Rīgas Kamermūziķi”” un “Rīgas Festivāla orķestrī. I.Štrāle ir Baroka orķestra koncertmeistare diriģenta A.Veismaņa veidotajos projektos, kā koncertmeistare piedalījusies arī G.F.Hendeļa operu “Alčīna” un “Akīds un Galateja” iestudējumos Latvijas Nacionālajā operā.

Kopš 1985. gada Inese Štrāle ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmo vijoļu grupas mūziķe.