Pierakstīties jaunumiem

Lai vēl vairāk rūpētos par savu klausītāju personas datu drošību un caurskatāmību, līdz ar jauno Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) esam ieviesuši izmaiņas formā, lai pieteiktos uz jaunumiem – informāciju par LNSO koncertiem.

Piekrītu, ka VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (reģ. nr. 40003373615), turpmāk – LNSO, apstrādā manus personas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši datu apstrādes mērķim – klientu datu bāzes izveidošanai, kā arī piekrītu manu datu iekļaušanai LNSO klientu datu bāzē. Piekrītu komerciālu paziņojumu saņemšanai – informācijas sūtīšanai par LNSO organizētiem koncertiem, par jebkādiem j”Lai vēl vairāk rūpētos par savu klausītāju personas datu drošību un caurskatāmību, līdz ar jauno Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) esam ieviesuši izmaiņas formā, lai pieteiktos uz jaunumiem – informāciju par LNSO koncertiem.

Piekrītu, ka VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (reģ. nr. 40003373615), turpmāk – LNSO, apstrādā manus personas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši datu apstrādes mērķim – klientu datu bāzes izveidošanai, kā arī piekrītu manu datu iekļaušanai LNSO klientu datu bāzē. Piekrītu komerciālu paziņojumu saņemšanai – informācijas sūtīšanai par LNSO organizētiem koncertiem, par jebkādiem jauniem, papildu un/vai aktuāliem piedāvājumiem.auniem, papildu un/vai aktuāliem piedāvājumiem.