„Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” izsludina atklātu starptautisku konkursu uz pilnu darba laika mežragu grupas koncertmeistara vietnieka amata vietu

Pielikums Nr.3

pie 19.09.2019.

rīkojuma Nr.P-292/19

 

„Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (LNSO), reģ.Nr.40003373615,

izsludina atklātu starptautisku konkursu uz pilnu darba laika

mežragu grupas koncertmeistara vietnieka amata vietu

 

Konkurss notiks Rīgā, koncertzāles „Lielā Ģilde” Lielajā zālē Rīgā, Amatu ielā 6

  1. gada 4. novembrī no plkst. 11.30 (izloze).

 

Prasības pretendentiem:

  • iegūta akadēmiskā muzikālā izglītība mežraga specialitātē vai mežraga specialitātes augstskolas students;
  • darba pieredze profesionālā simfoniskajā, operas vai pūtēju orķestrī.

 

Darba pienākumi:

Sagatavot un spēlēt 1. mežraga un 3. mežraga partijas augstā mākslinieciskā kvalitātē, nepieciešamības gadījumā 2. mežraga partijas.

Ievērot valdes apstiprinātos darba plānus un sastāvus, citus iekšējos VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” dokumentus.

Uzturēt un pilnveidot individuālo meistarību visā līguma darbības laikā.

 

Lai piedalītos konkursā, katram pretendentam ir jāiesūta CV, motivācijas vēstule, izglītību apliecinošu un tālākizglītības dokumentu kopijas, apliecinājums par personas datu apstrādi.

 

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš 2019. gada 20. oktobris. Pieteikumi var tikt sūtīti gan pa pastu uz adresi VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris“ Rīgā, Amatu iela 6, LV-1050, gan elektronisko pastu uz adresi: lnso@lnso.lv ar norādi „Konkursam“. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc 20.10.2019. netiks pieņemti.

 

Konkursā atskaņojamie skaņdarbi -  Repertoire list

Konkursa otrās kārtas – Horn. Orchestra Excerpts

LNSO_2019 mežragu grupas koncertmeistara vietnieka konkursa nolikums-LV

APLIECINĀJUMS_personas datu izmantošana_LV

 

Kontaktpersona: Mežragu grupas koncertmeistars Artūrs Šults un Personāla vadītāja Iveta Galzone, e-pasts: personals@lnso.lv.

Atgriezties